Räkenskapsåret 2020/2021

Verksamhetsåret inleddes med en hög grad av osäkerhet och en markant nedgång i efterfrågan påverkad av den pågående coronaviruspandemin. Men redan i augusti började marknaden återhämta sig samtidigt som nya projekt har påbörjats och orderingången vänt uppåt. Detta har resulterat i att året slutade med en försäljningsökning på cirka 16 % jämfört med föregående år, tre rekordmånader och en fortsatt stark finansiell ställning.

Dessa faktorer gör att vi kan fortsätta fokusera på företagets utveckling och effektivitet. Bland annat har en stor investering i ett nytt datoriserat flerskiktsskärsystem gjorts under året för att möta den växande efterfrågan och stärka företagets produktionsresurser och flexibilitet.

Även på andra områden har målen uppnåtts framgångsrikt. När det gäller kvalitet minskade antalet kundklagomål med cirka 54 % och personalomsättningen halverades under året.

Bakom de utmärkta siffrorna fanns flera huvudutmaningar som Be-Ge Baltic ställdes inför under föregående räkenskapsår: ökade hälsorisker, förseningar av materialleveranser, en betydande ökning av materialpriser och förseningar i produktionen. Men tack vare vår erfarna och engagerade personal, starka laganda och nära samarbete med våra kunder, kunde företaget hantera dessa svårigheter. Vår senaste kundnöjdhetsundersökning visar det. Enligt dess resultat når den totala kundnöjdheten till och med 95 %.

Vi tackar alla våra kunder, leverantörer och partners samt våra medarbetare och Gruppernas kollegor för ett framgångsrikt och givande samarbete!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.