Konstruktion och mallning

Be-Ge Baltic UAB Konstruktion och mallning baseras alltid på vissa krav för att en produkt ska uppfylla klart definierade funktioner. En kunds önskemål går först till vår konstruktion- och mallningsavdelning där en produkt utvecklas.
Vi upprätthåller en nära kontakt med våra kunder i detta skede av processen. Idéer och strategier utvecklas och blir formade genom en dialog.
lekalų paruošimas/ mallning/ pattern making
lekalų paruošimas/ mallning/ pattern making

Integrerade produktionslösningar

Be-Ge Baltic UAB kan erbjuda integrerade produktionslösningar som krävs för slutprodukten.

Digitala skärsystem

Med det datorbaserade Zund skärsystem och Lectra Skärdatasystem, kan personalen få förberedda mönster i både fil- och pappersformat samt göra nya, beroende på kundens behov. Mönster kan göras på olika sätt, till exempel, kan kunden leverera mått och prover eller begära företaget att göra mätningar.