12 november – World Quality Day

För att fira Världskvalitetsdagen är vi glada över att kvaliteten på Be-Ge Baltic UAB är en av de viktigaste arbetsprinciperna och den återspeglas i varje anställds dagliga aktiviteter och företagets goda resultat.

Internationella kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljö- (ISO 14001:2015) standarder har implementerats i företaget sedan 2003. Be-Ge Baltic UAB övervakar och förbättrar kontinuerligt det integrerade kvalitets- och miljöledningssystemet genom interna revisioner. I slutet av augusti konstaterades inga brister i överensstämmelse med standarderna under den revision som utfördes av DNV GL.

Vårt företag lägger stor vikt vid att öka kundnöjdheten och förbättra produktkvaliteten. Alla produktionsavdelningar (klippning, sömnad, montering och tapetsering) har installerat 100% produktkvalitetskontroll utförd av vår väl erfarna personal.

I år är vi särskilt nöjda med det minskande antalet kundklagomål som har minskat med 53 % jämfört med samma period förra året.

Vi är glada att företaget för att uppnå ständiga förbättringar investerar i nya och moderna produktionsteknologier och konsekvent stödjer implementering och tillämpning av LEAN-metoder i dagliga aktiviteter.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.