Utveckling ur kundperspektiv

Den kunddrivna produktionen, som omfattar allt från konstruktions- och materiallösningar, kundanpassade beställningar, flexibla underleverantörer till en effektiv kommunikation, är en kreativ verklighet som vi lever i idag. På basis av vår senaste kundnöjdhetsundersökning en samordning av synpunkter och förväntningarna gällde sömnad, klädsel och montering. En hög kundnöjdhet är det beröm som vi känner oss stolta över och som stimulerar vidareutveckling av befintliga tjänster och introduktion av nya:

"2014 var fantastiskt och vi är tacksamma över att ha partners som Be-Ge Baltic för att hjälpa vår verksamhet att växa."
”Din produktion har en bra kvalitet som stöds av en väl fungerande kontrollplan som upptäcker både defekter och reagerar för att förhindra leverans av fel till oss själva och våra slutkunder. Vi ser att du är mån om och tar ett stort ansvar för verksamheten.”
”Att vi kan prata svenska med dig är till stor hjälp, vi känner ditt företag genom ägare så stabiliteten är viktig. Visst har du bra kvalitet och när du gör affärer handlar det om att göra det med ett leende.”

Kunderna behöver både produktionskapacitet och även nya idéer inom produktionen som kan generera effektivare resultat. I linje med vår kärnverksamhet sömnad, klädsel och montering av sitsar, stolar och textilprodukter växer behoven och kompetensen inom produktutveckling, prototyper, kunskap och erfarenhet av att arbeta med nya material. Ett nära samarbete med material- och komponentleverantörer är också mycket viktigt för att kunna erbjuda nya lösningar. Utsikten från olika design-, funktions- och produktionsperspektiv skapar tillsammans med produktägare de nya, enkla och effektiva uppgraderingarna av produkter som redan har sina positioner på marknaden och utvecklar nya produkter som kommer att hitta sin plats.

En enorm drivkraft ligger i de små detaljerna som känns igen och utvecklas.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.