Hållbarhetsrapport 2021-2022

Koncernen har varit verksam i mer än 85 år och under verksamhetsåret 2019-20 togs koncernens första hållbarhetsredovisning fram. Hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2021-22 visar dels vilket arbete som bedrivits under året, dels hur koncernens hållbarhetsarbete utvecklats utifrån de nyckeltal som använts.

Be-Ge Företagen AB och dess dotterbolags viktigaste mål är att skapa mervärde för kunder, samarbetspartners, anställda och ägare. Ansvar för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och en affärsetik som motverkar korruption, blir därför en viktig del för att målen skall kunna uppnås utan att komma i konflikt med koncernens ambitioner kring hållbar utveckling.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.