Sommarhälsning

Be-Ge Baltic UAB har haft ett mycket hektiskt och utmanande år. Nya projekt och nya kunder och ökad orderingång har resulterat i en försäljningsökning på cirka 10 %. Årets resultat överträffar bolagets förväntningar, vilket leder till en fortsatt stark finansiell ställning.

Det nya räkenskapsåret inleds med ett antal nya förfrågningar och projekt som ett resultat av vårt intensiva marknadsföringsarbete. Våra ansträngningar att växa och utvecklas tillsammans med våra kunder har blivit vår vardag.

Vi fortsätter vårt arbete med Lean-metoder. För att optimera lagerhanteringen och skapa ännu större flexibilitet i produktionen har vi börjat implementera Kanban. En metod för Lean som hjälper oss att få en visuell överblick och styra processer enligt ”just-in-time”-principen.

Vår senaste kundundersökning bekräftade att våra kunder och våra förväntningar på vårt samarbete överensstämmer. En hög kundnöjdhet är det beröm som vi känner oss mest stolta över och som driver utvecklingen av befintliga och nya tjänster. Kundnöjdhet är vår nyckel till långsiktig framgång!

Vi är det hälsosammaste företaget i Klaipėda! Priset har tilldelats oss med hänsyn till det hälsofrämjande som företaget och dess anställda gör för sin hälsa och välbefinnande, samt medarbetarnas engagemang i hälsouppföljning.

För andra året i rad utsågs Be-Ge Baltic UAB av Klaipėdas sömnads- och servicehögskola till årets sociala partner.

Stort tack till alla våra medarbetare för deras engagemang och positiva inställning! Vi har all rätt att vara stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans!

Ledningen önskar er alla och alla kollegor en mask och skön sommar och avkopplande semester!

 

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.