Räkenskapsåret 2021/2022

Be-Ge Baltic, som specialiserat sig på industrisömnad, möbelklädsel, del- och slutmontering av lego, startade föregående verksamhetsår mycket intensivt på grund av kraftigt ökade produktionsorder och mängder av nya projekt. Året var också exceptionellt på grund av stora variationer i projektorder, störningar i leveranskedjan, brist på vissa komponenter, även betydande pristillväxt och den pågående pandemisituationen.

Trots alla utmaningar har Be-Ge Baltic, som producerar och levererar möbelkuddar till bil- och fartygsindustrin, rehavårdssektorn, kontor och offentliga utrymmen, framgångsrikt balanserat kvantiteter av produktionen. Väldiversifierad affärsverksamhet, nära samarbete med kunder och hög grad av engagemang hos medarbetarna hade en betydande inverkan på detta. Vårt lagarbete ledde till en omsättningsökning med cirka 20 procent för verksamhetsåret 2021/2022 jämfört med föregående år och den ekonomiska situationen var fortsatt stark. Den höga omsättningstillväxten berodde på nya projekt och den ständigt ökande omsättningen hos befintliga kunder.

Inom alla andra arbetsområden inom Be-Ge Baltic uppnåddes också målen. Under räkenskapsåret var antalet defekta produkter lägre än 0,1% av den totala produktionen. Den mest givande aspekten är att det starka fokuset på nära samarbete med kunderna för att övervinna eventuella utmaningar eller störningar, har lett till högre kundnöjdhet, som nådde 98% i år.

Alla stora utmaningar har inte tagit slut under räkenskapsåret 2021/2022 – vi står fortfarande inför dem. Stabilitet, hög kvalitet på produkter och tjänster är fortsatt våra prioriteringar, så vi kommer att fortsätta att ha ett nära och flexibelt samarbete både inom och utanför företaget för att nå bästa resultat.

Stort tack till alla våra kunder, leverantörer, partners och medarbetare för inspirerande arbete tillsammans, förtroende för att övervinna utmaningar och tro på framgång!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visa på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.