Praktikmöjligheter för unga specialister

Stina Eneman Nyheter

I december 2013 deltog Be-Ge Baltic tillsammans med övriga företag på ett möte anordnat av Klaipedas sömnadsskola. Under mötet diskuterades möjligheter för studerande att utföra praktik vid produktionsföretag för att de studerande praktiskt skulle få öva industriell sömnad på företagen. Arbetsgivarna däremot ska få möjlighet att lära känna potentiella medarbetare och bidra till deras utveckling.
Be-Ge Baltic, i samarbete med skolan, har sedan tidigare tagit emot flera praktikanter som studerar tillskärning och sömnad på skolan och vissa av dem har blivit anställda på företaget efteråt.

Företaget uppskattar och hjälper unga människor med teoretisk bakgrund att lära sig arbeta enligt de krav som ställs till sömnadsindustrin idag genom att skapa förutsättningar att pröva och utveckla färdigheter inom tillskärning och industriell sömnad. Praktikanter får tillfälle att vara med inom alla processer för produktion av klädslar till möbler och fordonsstolar, allt från tillskärning, olika sömnadsoperationer till en helsömnad av en klädsel. Dessutom lär de känna även dagliga arbetsrutiner och den sociala miljön inom företaget.

Företagets inriktning på sömnad av klädslar till möbler och fordonsstolar samt montering av dem kräver att arbete utförs kvalitativt, flexibelt och snabbt vilket ger utomordentliga möjligheter för unga specialister att utveckla sig inom den konkurrenskraftiga verksamheten.