Säker och frisk arbetsmiljö

Stina Eneman Nyheter

För att säkra en trygg och hälsosam arbetsmiljö på företaget har Be-Ge Baltic, UAB, genomfört en riskbedömning av arbetsplatser på tillskärnings-, industriell sömnads- och monteringsavdelningar. Förebyggande åtgärder innebär för våra anställda att de kan undvika hälsorisker och trivas på sina arbetsplatser varje dag. Riskbedömningens resultat bekräftar att arbetsmiljön är säker och frisk inom företaget vilket påverkar att personalomsättningen är väldigt låg och företagets kompetens inom produktionsområden ständigt utvecklas. Genom att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva mallnings-, tillskärnings-, industriell sömnads-, tapetserings- och monteringstjänster bidrar vi till högre värde på våra kunders produkter.