Kundfokuserad kontinuerlig förbättring

Stina Eneman Nyheter

Förbättringsarbete med fokus på kunder

I november 2014 bekräftades genom en externrevision från DNV GL att Be-Ge Baltic konsekvent tillämpar kvalitets- och miljöstandarder ISO 9001 och ISO 14001 och genomför ständiga förbättringar inom sin verksamhet inkluderat tillskärnings-, sömnads-, tapetserings- och monteringsområden. Med hjälp av ISO-standarder och Lean metoder förbättrar företaget interna processer med fokus på kunders behov och högre mervärde som levereras till kunder genom en kostnadseffektiv och flexibel produktion, inköp och kommunikation.