Kvalitetscertifiering

Kvalitetssäkring är ett modernt begrepp som för de flesta är viktigt och innehållsrikt. I en miljö där mindre än 1 mm:s fel kan få stor betydelse är det ytterst väsentligt med ständigt återkommande internkontroller, tillsyn och utveckling.

Hög kvalitet är att uppfylla eller överträffa kundernas krav, behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad. Detta uppnås genom att dokumentera och följa upp processerna i arbetet samt genom 100 % kvalitetskontroll, där varje produkt kontrolleras manuellt innan den lämnar fabriken.


Be-Ge Baltic UAB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Klicka här för att se certifikat