Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001

„Be-Ge Baltic“, UAB, yra sertifikuota pagal ISO 14001
Spauskite čia norėdami peržiūrėti sertifikatą

„Be-Ge Baltic“, UAB kokybės ir aplinkosaugos politika:
Spauskite čia norėdami peržiūrėti kokybės ir aplinkosaugos politiką

Be-Ge Baltic UAB

tikslingai siekia, kad tiek esami, tiek ir būsimi įmonės procesai būtų saugūs ir kad poveikis aplinkai būtų kiek įmanoma mažesnis. Mūsų aplinkosauginis darbas pasižymi visumos požiūriu ir apima visus su mūsų veikla susijusius procesus: energijos ir žaliavų naudojimą, taupymą, antrinį pakuotės panaudojimą, rūšiavimą bei nuolatinius darbuotojų mokymus.

Įmonė nuolat gerina darbo aplinką, kuri turi įtakos darbuotojų saugumui, sveikatai ir gerai savijautai.

Mūsų klientams tai reiškia

 • geresnę kokybę,
 • didesnį konkurencingumą,
 • mažesnį poveikį aplinkai,
 • įstatymuose numatytų reikalavimų vykdymą,
 • geresnį įvaizdį,
 • didesnį patikimumą,
 • sertifikuotą vadybos sistemą.

Tokia veikla duoda rezultatų, nes

 • didėja darbuotojų pasitenkinimas,
 • mažėja sergamumas,
 • nelaimingų atvejų darbe pavojus yra minimalus,
 • vykdomi įstatymuose numatyti reikalavimai,
 • motyvuojamas personalas

Nekyla abejonių – gera darbo aplinka teigiamai veikia darbuotojus ir organizacijos gebėjimą pasiekti gerų rezultatų.

Sertifikatas

UAB „Be-Ge Baltic“ yra sertifikuota pagal aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001.
Spustelėkite čia norėdami pamatyti sertifikatą.