Konstruktion och mallning

Be-Ge Baltic UAB Konstruktion och mallning baseras alltid på vissa krav för att en produkt ska uppfylla klart definierade funktioner. En kunds önskemål går först till vår konstruktion och mallningsavdelning där en produkt utvecklas.

Vi upprätthåller en nära kontakt med våra kunder i detta skede av processen. Idéer och strategier utvecklas och blir formade genom en dialog.


  • Måttagning
  • Mallning
  • Mönsterutläggning
  • Tygåtgångsberäkning

Digitala skärsystem

Med det datorbaserade Zund skärsystem och Lectra Skär data system, kan personalen få förberedda mönster i både fil- och pappersformat samt göra nya, beroende på kundens behov. Mönster kan göras på olika sätt, till exempel, kan kunden leverera mått och prover eller begära företaget att göra mätningar.

Be-Ge Baltic UAB kan erbjuda integrerade produktionslösningar som krävs för slutprodukten.