Utveckling av potentialen att gå framåt

Stina Eneman Nyheter

Produktionsledningen på Be-Ge Baltic UAB genomgår en utbildning för utveckling av kompetenser och färdigheter inom produktionsplanering, processtänkande och personalsamverkan. Utbildningen omfattar 4 moduler med ca en månads mellanrum mellan varje modul för praktisk tillämpning inom dagligt arbete. Utbildningen är en del av företagets kompetensutvecklingsprojekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder.

Ökade marknadsbehov och företagets vilja att fortsätta växa tillsammans med de befintliga och nya kunderna kräver extra insatser från personalen för både kvalitativ och kvantitativ utveckling. Produktionsledningen upplever nya utmaningar att hantera ökad icke-standardproduktion, nya moderna tekniker och snabba förändringar i produktionsplaneringen. Under utbildningen får man nya verktyg och inblick från utsida på sina dagliga rutiner vilket öppnar andra perspektiv och möjligheter för utveckling av den stora potential som finns på företaget.