Miljöcertifiering ISO 14001

Be-Ge Baltic UAB är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
Klicka här för att se certifikat

Be-Ge Baltic UAB

syftar till att göra befintliga och framtida processer säkra och att se till att effekten på miljön minimeras. Miljöarbetet baseras på en övergripande strategi och omfattar alla inkommande processer i vår produktion, såsom användning av energi och material, besparingar, återvinning av förpackningsmaterial och sortering, samt kontinuerlig utbildning av personalen.

Företaget arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö som påverkar medarbetares säkerhet, hälsa och välmående.

I relation till våra kunder står dessa ansträngningar för

 • Förbättrad kvalité
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Reducerad miljöpåverkan
 • Uppfyllande av lagkrav
 • Förbättrad image
 • Ökad trovärdighet
 • Certifierat ledningssystem

Sådana aktiviteter ger resultat som

 • Ökad medarbetarnöjdhet
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minimering av arbetsskador
 • Uppfyllande av lagkrav
 • Motiverad personal

Det är Ingen tvekan om att en bra arbetsmiljö gynnsam inverkan på personalen och bolagets förmåga att uppnå goda resultat.

Certifierad

Be-Ge Baltic UAB är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
Klicka här för att se certifikat