Tapetsering och Montering


Tapetsering kräver god kunskap om material och senaste arbetsteknik. Arbetet förutsätter en god formkänsla och gestaltningsförmåga. Med vår höga kunskap och professionella medarbetare kan vi förse bättre kvalitet på våra produkter.

Tapetserare inom industrin arbetar också ofta som tillverkare av nya modeller och därför är det viktigt att kunna läsa konstruktörernas ritningar och delta i produktionstekniskt utvecklingsarbete. Där ingår dessutom att ha förståelse för hela arbetsprocessens gång och kunna se sitt arbete som en del av en större uppgift.

Den långsiktiga strategiska utveckling

Som ett led i företagets långsiktiga utveckling har därför de väl utvecklade sömnadstjänsterna kompletterats med utökade tapetserings- och monteringstjänster.


Vi utför del- och slutmontering

Be-Ge Baltic UAB utför tapetsering och montering av bl a dynor för fordonstolar, kontors- och bevakningsstolar, publik- och hörsalsstolar, rullstolar, möbler samt del- och slutmontering av komponenter på legouppdrag åt kunder.

Kontakta oss

Om du har frågor och vill ha mer
information,vänligen kontakta oss