Härligt att samarbeta

Stina Eneman Nyheter

Vi på Be-Ge Baltic är övertygade om att det är viktigt att dela med sig sin godhet inte bara när helger närmar sig. Vi strävar efter att våra medarbetare som har nedsatt hörsel skulle fungera bra i vårt team och vara likvärdiga personalmedlemmar. Därför samarbetar vi tätt med Litauens översättarcentrum i litauiska teckenspråket den regionala avdelningen i Klaipeda. Vi tackar våra långvariga samarbetspartners och donerar ett par sittsäckar till teckenspråkstolkar, ett bidrag till inredning av viloutrymme på teckenspråkscentrum.