Hälsoförsäkring till alla anställda på Be-Ge Baltic

Stina Eneman Nyheter

Våra anställdas välbefinnande och hälsa är mycket viktigt för oss, så i år har vi åter försäkrat alla våra anställda med en ytterligare privat hälsoförsäkring. Denna försäkring täcker en del av kostnaderna för läkarbesök, undersökningar, tandvård eller andra medicinska och hälsofrämjande tjänster och t o m mediciner på apoteket. Vi tror att frivillig hälsoförsäkring gör det möjligt för våra anställda att ta bättre hand om sin hälsa som är vår allas största tillgång och grund.