Be-Ge verksamhetsåret 2020-21 – Bättre än förväntat

Stina Eneman Nyheter

Varje år förbereder Be-Ge gruppen en översyn av det föregående räkenskapsåret. I den presenterade årsrapporten kommer du att lära känna verksamhet och resultat av hela Be-Ge koncernen och dess företag under perioden 2020-2021.