2021-2022 finansiniai Be-Ge metai – didelė paklausa nepaisant neramios aplinkos

Stina Eneman Naujienos

Kiekvienais metais Be-Ge koncernas ruošia praėjusių finansinių metų apžvalgą. Naujausioje metinėje ataskaitoje pristatoma visos Be-Ge grupės ir jai priklausančių įmonių veikla bei rezultatai už 2021-2022 metus.