2020-2021 finansiniai Be-Ge metai – geresni nei tikėtasi.

Stina Eneman Naujienos

Kiekvienais metais Be-Ge koncernas ruošia praėjusių finansinių metų apžvalgą. Pateiktame metiniame pranešime susipažinsite su viso Be-Ge koncerno bei jai priklausančių įmonių veikla bei rezultatais 2020-2021 metais.