Kompetensutveckling med EU stöd

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Baltic, UAB, genomför ett projekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar under år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder. Syftet med projektet är att skapa och utveckla de nödvändiga personalkompetenserna och att säkerställa en hållbar utveckling av företaget.

De planerade utbildningarna omfattar utveckling av nya och befintliga färdigheter inom arbeten med program för mallavläsning, läggbilder och tillskärning, optimisering av produktionsflöden, förbättring av inköps- och lagerhantering genom att utvidga tillämpning av företagets resursplaneringssystem och god seder inom områden samt att utveckla andra erforderliga färdigheter.

Det är planerat att utbilda 28 personer under projektet. Projektbudgeten är 134 165,84 euro, varav 67 082.92 euro finansieras av EU: s strukturfonder.