Invigning av Sveriges honorärkonsulat i Be-Ge Baltic:s lokaler

Stina Eneman Nyheter

Måndagen den 7 november 2016 hölls en officiell invigningsceremoni för öppnandet av Sveriges honorärkonsulat i Klaipėda. Sveriges ambassadör Maria Christina Lundqvist och Sveriges honorärkonsul i Klaipėdas region Vaida Vaičaitienė invigde konsulatet som nu har sitt säte i Be-Ge Baltic:s lokaler. Ambassadören uttryckte sin glädje över att den nya konsulen är en ung kvinna som leder ett framgångsrikt företag och talar perfekt svenska.

Invigning av Be-Ge Baltic:s nya fabrik

Stina Eneman Nyheter

Den 20 oktober invigde Be-Ge Baltic sin nya fabrik. VD Vaida Vaicaitiene och Be-Ge:s koncernchef Erland Persson välkomnade internationella och lokala gäster: kunder och leverantörer från Sverige, Danmark, Litauen, representanter från lokala myndigheter och organisationer. Under en fabriktur kunde gäster se hela produktionsflödet med all ”hård” och ”mjuk” infrastruktur.

Kompetensutveckling med EU stöd

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Baltic, UAB, genomför ett projekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar under år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder. Syftet med projektet är att skapa och utveckla de nödvändiga personalkompetenserna och att säkerställa en hållbar utveckling av företaget.

Mer utrymme för optimisering och effektivisering

Stina Eneman Nyheter

I juli flyttade Be-Ge Baltic UAB all verksamhet till den nya moderna anläggningen på 3800 kvm. Bättre produktionsflöde, större utrymmen för materialhantering och lagring och bl a en ny Eton-linje för att minimera manuell hantering och utöka sömnadsresurser är ett steg framåt för att förbättra förutsättningar för leveranser till våra kunder och tillfredställa ökande behov.

Sveriges honorärkonsul i Klaipeda

Stina Eneman Nyheter

2016-07-07 introducerades Vaida Vaičaitienė officiellt som Sveriges honorärkonsul i Klaipeda av Sveriges ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin. Det svenska honorärkonsulatet ska ha sitt kontor på Be-Ge Baltic UAB.

Nyckel till en effektiv utveckling

Stina Eneman Nyheter

Vår senaste kundundersökning visar att kunder är nöjda med vårt samarbete och vill ha mer. Det handlar om både växande kvantiteter och innehåll av tjänster. Produktframtagning, flexibilitet inom produktionen och inköp av fler komponenter är de områden där kunderna ser utvecklingspotential med högre mervärde. Kvalitet, leveransprecision, aktiv kommunikation och kompetens är avgörande faktorer för det långsiktiga partnerskapet som skapar förutsättningar för en effektiv utveckling.

Gränslös strukturell utveckling

Stina Eneman Nyheter

Processtyrning och standardiserad tillverkning är en förutsättning för att arbeta säkert och effektivt och skapa en hållbar stol som man ska sitta bekvämt och tryggt på. Tydliga och genomtänkta standarder ger kontinuitet och säkerställer kvalitet med miljötänkande inom hela flödet från inköp, konstruktion, tillskärning, sömnad, tapetsering, slutmontering och utleveranser och leder till en bra slutprodukt. Förändringar som är oundvikliga för att anpassa sig nya behov och fortsätta arbeta effektivt medför att gällande rutiner och processer ständigt ska uppföljas och vidtagna åtgärder ska standardiseras. Det finns ingen gräns för förändringar och utveckling och det gäller att få dem i rätt riktning och struktur. Både interna genomgångar av varje process och externa revisioner av tillämpning av standarder bidrar till att verksamheten drivs åt rätt hål och framgångsrika hållbara resultat uppnås.

Sommarhälsning

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Baltic har haft ett mycket intensivt och utvecklande verksamhetsår. Nya projekt och nya kunder samt ökad orderingång har resulterat i en omsättningsökning med ca 10 %. Årets resultat överträffar företagets förväntningar vilket leder till fortsatt stark finansiell ställning.

Lokaler till salu

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Baltic UAB har haft en positiv utveckling och vuxit ur sina lokaler på Mainų g. 5/ Šilutės. 79 i Klaipeda.
De välskötta befintliga lokalerna med area på 1406 kvm är till salu. Lokalerna finns på våningsplan 3 med tillgång till en gemensam industrihiss. Nya el-, värme- och ventilationsinstallationer gjordes år 2007. Det finns en stor parkeringsplats. Lokalerna används för sömnadsverksamhet idag och är utrustade med kontor, personalmatsal, omklädningsrum, toalettrum och duschutrymme för kvinnlig och manlig personal. Mycket bra tillgång till kollektivtrafik.

Utveckling ur kunders perspektiv

Stina Eneman Nyheter

Kundstyrd produktion som omfattar allt från konstruktions- och materiallösningar, specialbeställningar, flexibla underleverantörer till en effektiv kommunikation är en kreativ realitet som vi lever idag i. Under vår senaste kundundersökning samstämde vi den bild och de förväntningar som vi och våra kunder har avseende sömnads-, tapetserings- och monteringsverksamhet. En hög kundnöjdhet är det beröm som vi känner oss stolta över och som driver utveckling av de nuvarande och nya tjänsterna: