Personalens tionde utflykt

Stina Eneman Nyheter

Nu i september var Be-Ge Baltic‘s personal på den tionde utflykten i rad och den här gången besökte vi kultur- och natursevärdheter i nordöstra Litauen.

Förbättringar slår igenom

Stina Eneman Nyheter

Personalen på Be-Ge Baltic UAB har aktivt engagerat sig i förbättringsprocesser för att både effektivisera och samtidigt underlätta sin verksamhet. Kaizen-metoden har förenklat förslagsgenomförande och visat sig vara ett fungerade verktyg där både företaget och individen får nytta.

Inför sommarsemester

Stina Eneman Nyheter

Efter det händelserika året 2016 med byggnation, flyttning, invigningar, acklimatisering och samtidigt den snabbväxande försäljningen har vi installerat oss ordentligt och etablerat nya rutiner ”under det nya taket”.
Det var ingen enkel period utan en utmanande tid för oss alla. Men vi lyckades med att få fräscha och fina arbetsplatser, bra flöde i produktionen och materialhanteringen, ökad försäljning och mer erfarenhet.
Senaste halvåret kännetecknas av omsättningsrekord flera månader i rad och intensiva utbildningar för personalen. Vi har vuxit till över 100 anställda och behöver nya kompetenser och verktyg för att styra verksamhetsprocesserna i rätt arbetsklimat. Särskilt fokus kommer att läggas på förbättringar inom produktionen och samverkan mellan olika avdelningar för en ännu snabbare och effektivare kommunikation.

Utveckling av potentialen att gå framåt

Stina Eneman Nyheter

Produktionsledningen på Be-Ge Baltic UAB genomgår en utbildning för utveckling av kompetenser och färdigheter inom produktionsplanering, processtänkande och personalsamverkan. Utbildningen omfattar 4 moduler med ca en månads mellanrum mellan varje modul för praktisk tillämpning inom dagligt arbete. Utbildningen är en del av företagets kompetensutvecklingsprojekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder.
Ökade marknadsbehov och företagets vilja att fortsätta växa tillsammans med de befintliga och nya kunderna kräver extra insatser från personalen för både kvalitativ och kvantitativ utveckling. Produktionsledningen upplever nya utmaningar att hantera ökad icke-standardproduktion, nya moderna tekniker och snabba förändringar i produktionsplaneringen. Under utbildningen får man nya verktyg och inblick från utsida på sina dagliga rutiner vilket öppnar andra perspektiv och möjligheter för utveckling av den stora potential som finns på företaget.

God fortsättning på år 2017!

Stina Eneman Nyheter

Vi har börjat utrusta oss för det här nya året redan i december genom att öka vår fysiska styrka. Be-Ge Baltic UAB organiserar regelbundna yogakurser till anställda två gånger i veckan i företagets lokaler i slutet av en arbetsdag. Vår kvalitetscontroller Gražina säger att hon känner sig lättad och avslappnad efter träningen och kommer hem hemlig och livlig utan att ha några tankar i åtanke när de försvinner under träningen. Dessutom känns hennes kropp bättre efter träning.

Invigning av Sveriges honorärkonsulat i Be-Ge Baltic:s lokaler

Stina Eneman Nyheter

Måndagen den 7 november 2016 hölls en officiell invigningsceremoni för öppnandet av Sveriges honorärkonsulat i Klaipėda. Sveriges ambassadör Maria Christina Lundqvist och Sveriges honorärkonsul i Klaipėdas region Vaida Vaičaitienė invigde konsulatet som nu har sitt säte i Be-Ge Baltic:s lokaler. Ambassadören uttryckte sin glädje över att den nya konsulen är en ung kvinna som leder ett framgångsrikt företag och talar perfekt svenska.

Invigning av Be-Ge Baltic:s nya fabrik

Stina Eneman Nyheter

Den 20 oktober invigde Be-Ge Baltic sin nya fabrik. VD Vaida Vaicaitiene och Be-Ge:s koncernchef Erland Persson välkomnade internationella och lokala gäster: kunder och leverantörer från Sverige, Danmark, Litauen, representanter från lokala myndigheter och organisationer. Under en fabriktur kunde gäster se hela produktionsflödet med all ”hård” och ”mjuk” infrastruktur.

Kompetensutveckling med EU stöd

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Baltic, UAB, genomför ett projekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar under år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder. Syftet med projektet är att skapa och utveckla de nödvändiga personalkompetenserna och att säkerställa en hållbar utveckling av företaget.